Over Kaarsje voor Youp

(English below!)

Youp is geboren op 13 december 2016. Na heel lang wachten voor zowel Raymond en Dagmar als ouders, maar zeker ook voor Bram als grote broer, werd onze kleine Youp deel van ons gezin. Youp werd geboren met een dimple op zijn rug, een klein extra bilspleetje leek het. Niet iets om ons zorgen over te maken volgens de kinderarts. We werden na 3 dagen naar huis gestuurd (Youp is bevallen middels een keizersnede) met een  afspraak voor een controle echo op zak. Deze vond plaats op 23 december 2016. Daar begint een reis voor de dan 10 dagen oude Youp en ons gezin. Lieve vrienden en familie belden voor afspraken om op kraamvisite te komen en welk cadeau gewenst was voor de kraamborrel/viering Brams 5e verjaardag. Dat alles kon niet plaatsvinden omdat al snel het nieuws kwam dat Youp een tumor in zijn billen heeft. De reis die volgt start als een achtbaan en we zitten er nog vol in.

Omdat Dagmar & Raymond zoveel mensen hebben die meeleven is er een site met een blog opgezet door Charlotte Evans-Meijer. Waarvoor heel veel dank.

Hier schrijven we onze reis en delen we de Youpdates, informatie over Youps ziekte, en alles wat we hieromheen tegen komen. Deze site is toegankelijk voor eenieder die met ons meeleeft en onze reis wil volgen. Reacties en dergelijke kunnen hier ook op achtergelaten worden, we lezen deze graag.

Onderaan de site is er de mogelijkheid om je te abonneren op deze blog. Bij elk nieuw bericht krijg je dan een mailtje.

Het logo van het blog alswel voor de Tour Du Youp is getekend door Julie Beerepoot van JustJulie.

 


Youp was born on December 13th, 2016. After a long wait for both Raymond and Dagmar as parents, but also for Bram as a big brother, our little Youp became part of our family. Youp was born with a dimple on his back, a little extra gap seemed like it. Not something to worry about according to the pediatrician. We were sent home after 3 days (Youp was delivered by a caesarean section) with an appointment for an ultrasound. This ultrasound took place on December 23th, 2016.

That day our trip for the then 10 day old Youp and our family started. Dear friends and family called for appointments to come to meet Youp or asked what gift was desired for the celebration of Brams 5th birthday.

That all could not take place because we were in the middle to finding out that Youp had a Tumor in his butt. A rare form of neuroblastoma children’s form of cancer. The trip that follows starts as a rollercoaster and we are still “enjoying” the ride.

Because Dagmar & Raymond have so many people who are compassionate to their story, there is a blog site created by Charlotte Evans-Meijer. Thank you ever so much.

On this blog we write about our journey and we share the YoUpdates, information about Youps disease, and all we encounter. This site is accessible to anyone who accompanies us and wants to follow our journey. Comments and so on can be left behind, we will be happy to read these. On every post the English version is down below.

At the bottom of the site there is the possibility to subscribe to this blog. For each new message you will receive an email.